پمپ دنده ای تخلیه چاه

پمپ دنده ای مخصوص تخلیه چاه

پمپ دنده ای مخصوص تخلیه چاه در واقع جزو پمپ هایی است که با هر بار چرخیدن چرخدنده ها، مقدار ثابتی از مواد را پمپ می کند و در دو…
فهرست
Call Now Button