شیب لوله های فاضلاب

مقدار شیب لوله های فاضلاب چقدر است ؟

مقدار شیب لوله های فاضلاب شهری بر اساس استانداردهای لوله کشی فاضلاب ۲ درصد می باشد و چنانچه رعایت نشود موفق به دور کردن فاضلاب از لوازم بهداشتی ، توالت…
فهرست
Call Now Button