لوله بازکنی یاخچی آباد – تخلیه چاه یاخچی آباد

لوله بازکنی فلاح

لوله بازکنی فلاح – تخلیه چاه فلاح

تخلیه چاه و لوله بازکنی فلاح از مهم ترین خدمات ارائه شده توسط تیم خدمات فنی تهران می باشد که با شیوه های کاملا بروز و استاندارد قابل انجام می…