بهترین روش بیرون آوردن اشیا قیمتی و طلا از درون چاه توالت و دستشویی

شترگلو

شتر گلو چیست و چه کاربردی دارد

شتر گلو به لوله U شکلی گفته می شود که به منظور جلوگیری از ورود بوی بد فاضلاب به بیرون و جلوگیری از فشار معکوس در لوله کشی فاضلاب استفاده…
پر شدن چاه فاضلاب

دلیل پر شدن چاه فاضلاب

پر شدن چاه فاضلاب و گرفتگی لوله فاضلاب اجتناب ناپذیر است و برای همه ساختمان ها ممکن است اتفاق بیفتد . البته پر شدن چاه ، با توجه به  عوامل مختلف…
فهرست
Call Now Button