رفع گرفتگی لوله فاضلاب
شیب لوله های فاضلاب

مقدار شیب لوله های فاضلاب چقدر است ؟

مقدار شیب لوله های فاضلاب شهری بر اساس استانداردهای لوله کشی فاضلاب ۲ درصد می باشد و چنانچه رعایت نشود موفق به دور کردن فاضلاب از لوازم بهداشتی ، توالت…
سرویس توالت فرنگی خراب

سرویس توالت فرنگی خراب

سرویس توالت فرنگی تعمیر توالت فرنگی | سرویس توالت فرنگی| تعویض سیفون توالت | رفع نشتی توالت فرنگی| تعویض توالت فرنگی| رفع مشکل تخلیه ضعیف توالت فرنگی توالت فرنگی در…
شترگلو

شتر گلو چیست و چه کاربردی دارد

شتر گلو به لوله U شکلی گفته می شود که به منظور جلوگیری از ورود بوی بد فاضلاب به بیرون و جلوگیری از فشار معکوس در لوله کشی فاضلاب استفاده…
پر شدن چاه فاضلاب

دلیل پر شدن چاه فاضلاب

پر شدن چاه فاضلاب و گرفتگی لوله فاضلاب اجتناب ناپذیر است و برای همه ساختمان ها ممکن است اتفاق بیفتد . البته پر شدن چاه ، با توجه به  عوامل مختلف…
فهرست
Call Now Button